Có được thưởng tết khi đang nghỉ thai sản không?

Có được thưởng tết khi đang nghỉ thai sản không?

Câu hỏi:

Trong thời gian tôi nghỉ thai sản là 6 tháng, nghỉ từ ngày 01/10/2016 đến 31/3/2017, tôi có được nhận tiền thưởng như các cán bộ công chức khác không, ví dụ như thưởng tết ? Tôi là cán bộ công chức. Xin chân thành cám ơn Luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật cán bộ công chức năm 2008

2. Luật sư tư vấn:

Tại Khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội quy định: “Cán bộ, công chức được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, tiền thưởng tết, lương tháng thứ 13 là không bắt buộc. Việc có khoản tiền này hay không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, và phụ thuộc vào quy chế, quy định nội bộ của công ty. Nếu cơ quan của bạn có quy định về lương thưởng… thì trong thời gian nghỉ thai sản bạn vẫn được hưởng những khoản tiền đó

Give a Comment