Có được trả nhuận bút khi viết bài đăng báo không?

Có được trả nhuận bút khi viết bài đăng báo không?

Câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi. Tôi có viết một bài báo và gửi cho báo Đắk Nông và được đăng bài. Một báo khác lại đăng bài của tôi lên và lấy tên nguần từ báo Đắk Nông. Như vậy, tôi có được hưởng nhuận bút từ báo đó không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Tại Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định như sau:

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Theo bạn trình bày, bạn viết một bài báo gửi cho báo Đắk Nông và được đăng bài. Sau đó một báo khác lại đăng bài của bạn lên và lấy tên nguồn từ báo Đắk Nông. Việc báo khác đăng bài của bạn được xem là sao chép tác phẩm của bạn. Do đó theo quy định tại khoản 3 Điều 20 trên, tòa soạn báo phải xin phép và trả tiền nhuận bút cho bạn. Trong trường hợp này bạn có quyền yêu cầu tòa soạn báo trả tiền nhuận bút cho mình.

Give a Comment