Có được tự ý phá khóa lấy đồ bán để trừ nợ không?

Có được tự ý phá khóa lấy đồ bán để trừ nợ không?

Câu hỏi:

Tôi có thuê xưởng sản xuất và có nợ tiền thuê mặt bằng 5 tháng, trong thời gian tôi đi vắng không có mặt ở xưởng, và chủ xưởng tự ý cắt khóa mở xửởng, cùng một số người thanh lý toàn bộ máy móc của tôi tri giá vài trăm triệu. Vậy chủ xưởng và những người kia có vi phạm pháp luật không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hình sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Trường hợp của bạn, có thuê xưởng nhưng do nợ tiền thuê xưởng tới 5 tháng. Khi bạn không có mặt ở xưởng, chủ xưởng tự ý cắt khóa mở xửởng, cùng một số người thanh lý toàn bộ máy móc của bạn có giá trị vài trăm triệu đồng. Xét hành vi này có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Điều 138 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009:

“Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng”.

Theo đó, người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 138 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 về tội trộm cắp tài sản.

Give a Comment