Có được ưu tien tham gia bộ đội khi đã tốt nghiệp đại học không?

Có được ưu tien tham gia bộ đội khi đã tốt nghiệp đại học không?

Câu hỏi:

Em đã tốt nghiệp đại học sau khi tốt nghiệp em muốn về quê tham gia bộ đội. Vậy khi tham gia em có được ưu tiên không, trong thời gian đi lính thì em có nhu cầu thi vào các ngành quân sự có liên quan được không ? Em xin cảm ơn luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Việc bạn đã tốt nghiệp đại học và có nguyện vọng muốn tham gia nhập ngũ tự nguyện thì đây là điều khuyến khích với công dân đang trong độ tuổi nhập ngũ. Căn cứ vào điều 6 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định  Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ như sau :

“1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ”.

-> Căn cứ vào quy định này thì công dân nam phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong trường hợp này bạn muốn tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện thì bạn sẽ làm đơn gửi lên ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi bạn đang sinh sống. Theo đó, trong thời gian đi lính thì bạn sẽ không được thi vào các ngành quân sự có liên quan, việc bạn thi sẽ được thực hiện sau khi bạn xuất ngũ và bạn sẽ được hưởng các ưu tiên đối với binh sĩ xuất ngũ.  Theo Điểm i Khoản 1 Điều 50 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân  Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ: ” l) Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.”

– Và Nếu khi xuất ngũ bạn muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với quân đội thì bạn sẽ chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp.

” Điều 18 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

1. Công dân nam quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 của Luật này.

2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này.

3. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ;

b) Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân và thôi phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển;

c) Công dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân.”

Give a Comment