Có được ủy quyền người khác nhận thay lương?

Có được ủy quyền người khác nhận thay lương?

Câu hỏi:

Tôi có người bạn tên H đang nợ tôi 1 số tiền. Do H đi công tác xa nên ủy quyền cho tôi đến nhận lương hộ anh ấy, số tiền lương đúng bằng số tiền nợ tôi. Đến kỳ nhận lương, công ty đã chuyển lương cho H qua thẻ ATM mà không đưa cho tôi. Công ty H làm vậy là đúng hay sai ạ? Mong chuyên mục giải đáp.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ Điều 94 Bộ luật Lao động 2012 quy định hình thức trả lương như sau:

“Điều 94. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.”

Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 quy định:
“Điều 119. Nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn được ủy quyền từ bạn của bạn đến công ty để nhận tiền lương thay cho bạn của bạn, tuy nhiên, đến kỳ nhận lương, công ty lại chuyển lương cho bạn của bạn qua thẻ ATM, trường hợp này, để xác định việc làm của công ty là đúng hay sai thì cần căn cứ vào nội quy lao động về việc trả tiền lương cho người lao động. Trong đó xác định rõ hình thức trả lương có qua ATM hay không? Có cho phép người lao động được ủy quyền cho người khác nhận thay hay không?

Nếu công ty bạn của bạn quy định về việc trả tiền lương qua ATM thì trong trường hợp này, việc công ty không đưa tiền lương của bạn bạn cho bạn mà trả qua thẻ ATM là đúng quy định.

Nếu công ty bạn của bạn có quy định trả lương qua thẻ ATM, đồng ý trả lương cho người được ủy quyền đến nhận thay lương tuy nhiên công ty bạn H không thanh toán lương cho bạn, vẫn trả lương cho H thì bạn có thể kiến nghị với công ty về vấn đề này.

Tham khảo thêm: Mẫu đơn ủy quyền lĩnh thay lương

Give a Comment