Có được vay vốn với tài sản đang bị kê biên thi hành án không?

Có được vay vốn với tài sản đang bị kê biên thi hành án không?

Câu hỏi

Xin chào Luật sư!

Tôi muốn hỏi như sau: Tôi và gia đình có 01 Quyền sử dụng đất của một căn hộ chung cư giá rẻ năm 2015 tôi có thế chấp để vay vốn tại ngân hàng và thường xuyên trả gốc, lãi và vay lại theo quy định của Ngân hàng từ đó đến nay theo hợp đồng thế chấp của năm 2015. Đến năm 2016 tôi vay mượn bên ngoài thêm để làm ăn nhưng thua lỗ và bị đối tượng bên ngoài khởi kiện buộc tôi phải trả nợ một số tiền là 500 triệu đồng nhưng tôi không có điều kiện để trả nợ nên bị cơ quan thi hành án đến và kê biên tài sản của gia đình tôi đang thế chấp tại Ngân hàng vào cuối năm 2017.

Vậy tôi có được vay vốn tại ngân hàng tiếp với tài sản là nhà đất đó không? căn cứ pháp lý để tôi được vay tiếp?

Luật sư trả lời 

Theo quy định tại Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất được quyền thế chấp quyền sử dụng đất của mình tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Như vậy người sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất của mình.

Tuy nhiên với các thông tin bạn cung cấp tài sản bạn dự định sẽ thế chấp tại ngân hàng đang là tài sản bị kê biên phục vụ việc thi hành án nên việc thế chấp tài sản này sẽ phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền và sự đồng ý của ngân hàng nơi nhận tài sản thế chấp. Bởi đang là tài sản được kê biên phục vụ việc thi hành án nên có hai khả năng có thể xảy ra:

Thứ nhất phải đợi kê biên thi hành án xong bạn và gia đình mới thực hiện việc thế chấp tiếp theo;

Thứ hai ngân hàng và cơ quan thi hành án đồng ý để bạn và gia đình tiếp tục thế chấp quyền sử dụng đất đó để vay vốn.

Trên thực tế các tổ chức tín dụng sẽ chỉ chấp nhận nhận tài sản thế chấp khi không có các vướng mắc pháp lý liên quan cũng như đang không có tranh chấp.

Do vậy nếu sau khi thi hành án xong bạn và gia đình vẫn còn quyền sử dụng đất thì bạn và gia đình vẫn có quyền thế chấp để vay vốn từ ngân hàng.

Give a Comment