Có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân rồi có phải cung cấp bản án ly hôn không?

Có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân rồi có phải cung cấp bản án ly hôn không?

Câu hỏi

Chồng tôi và tôi đi đăng kí kết hôn ở xã của tôi. Chồng tôi đã làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nhưng xã của tôi cần xuất trình quyết định li hôn của chồng tôi vì chồng tôi kết hôn lần 2. Chồng tôi đã làm thất lạc quyết định li hôn nên không cung cấp cho xã tôi được. Vậy là chúng tôi vẫn chưa được kết hôn. Như vậy luật sư cho tôi hỏi trong tờ độc thân đã ghi rõ chông tôi li dị có xã xác nhận. Vậy sao xã của tôi vẫn khăn khăn cần thêm tờ giấy quyết định đó. Vì hai vợ chồng tôi ở hai tỉnh khác nhau và không có thời gian.

Chuyên viên trả lời:

Điều 10 nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch có quy định:

Điều 10. Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn

Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

1. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

Như vậy, theo quy định trên, khi đi đăng ký kết hôn, nếu không phải đăng ký kết hôn tại nơi bạn trai bạn thường trú thì cần nộp các giấy tờ sau:

1. Tờ khai đăng ký kết hôn;

2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bản chính.

Việc cung cấp bản án hoặc quyết định ly hôn chỉ hỗ trợ cho việc xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bạn trai bạn tại UBND xã phường nơi bạn trai bạn thương trú. Và không có điều khoản nào bắt buộc rằng “bản án hay quyết định ly hôn là giấy tờ phải nộp khi đăng ký kết hôn”. Do vậy, việc ủy ban nhân dân xã bạn yêu cầu bạn trai phải xuất trình bản án, quyết định ly hôn là không đúng. Bạn có thể yêu cầu ủy ban nhân dân cung cấp bằng chứng, cụ thể là điều khoản làm căn cứ cho yêu cầu của họ. Nếu họ không cung cấp được hoặc gây khó khăn trong việc đăng ký kết hôn của bạn, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi lên chủ tịch UBND xã để yêu cầu giải quyết.

Give a Comment