Có phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chỉ định nhà thầu không?

Có phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chỉ định nhà thầu không?

Câu hỏi:

Tôi đang là chủ đầu tư thực hiện gói thầu hơn một tỷ đồng công trình xử lý sự cố. Do vậy trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt là chỉ định thầu, phương thức đấu thầu 1 túi hồ sơ. Vậy cho tôi hỏi có cần phải đăng trên hệ thống báo đấu thầu không? Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 22 Luật đấu thầu 2013 quy định chỉ định thầu như sau:

“Điều 22. Chỉ định thầu.

1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.”

Theo như bạn trình bày, chủ đầu tư thực hiện gói thầu hơn 1 tỷ công trình xử lý sự cố nên thuộc trường hợp chỉ định thầu theo điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013.

Căn cứ Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

“Điều 8. Thông tin về đấu thầu.

1.Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhàu thầu, nhà đầu tư;

b) Thông báo mời quan tâm, thông quá mời sơ tuyể;

… ”

Điều này được hướng dẫn bởi Điều 7, Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 7. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu.

1.Trách nhiệm cung cấp thông tin:

c) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Điều 8. Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu.

1.Trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

c) Đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.”

Như vậy, thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo khi