Câu hỏi:

Công ty chúng tôi có cho nghỉ vào ngày thứ 6 tuần trước do cơn bão, rồi dán thông báo làm bù vào ngày thứ 7 tuần này nhưng thứ 7 này lại vào ngày nghỉ vậy xin hỏi chúng tôi được hưởng lương như thế nào? Và 1 vấn đề nữa là những người mới vào làm sau cơn bão thì có phải đi làm bù như chúng tôi không? Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về tiền lương ngưng việc như sau: “Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”.

Theo đó, trường hợp do nguyên nhân khách quan như thiên tai thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Có nghĩa thời gian công ty bạn cho nghỉ việc do bão thì ngày nghỉ việc đó vẫn được hưởng lương và không phải đi làm bù. Trường hợp công ty bạn “có cho nghỉ vào ngày thứ 6 tuần trước do cơn bão rồi dán thông báo làm bù vào ngày thứ 7 tuần này” như vậy là không đúng với quy định pháp luật.

Và theo đó những người mới vào làm sau cơn bão thì có đương nhiên không phải đi làm bù.

Trong trường hợp này công ty bạn vẫn phải trả lương ngày nghỉ do bão và nếu có đi làm vào thứ 7 là ngày nghỉ hàng tuần thì công ty của bạn phải có trách nhiệm trả lương theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và  Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

Khoản 2 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày”.

Theo đó, trường hợp công ty bạn cho làm bù vào ngày nghỉ hằng tuần thì tiền lương được trả ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc.