Câu hỏi:

Xin chào luật sư xin Luật sư tư vấn giúp về vấn đề sau: Công ty tôi đang làm việc là công ty Thương mại dịch vụ cơ khí, chuyên cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện. Xin Luật sư tư vấn với lĩnh vực hoạt động như trên thì theo pháp luật quy định có bắt buộc phải lập Dự toán không và theo quy định nào? Tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với trường hợp của anh bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014;

– Thông tư 06/2016/TT-BXD.

2. Luật sư tư vấn:

Dự toán là dự tính giá trị công trình trên cơ sở tính toán theo các nguyên tắc, chuẩn mực nhất định. Khái niệm dự toán hiện nay được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng và có nhiều loại dự toán như: Dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng (theo quy định của Thông tư 06/2016/TT-BXD). Việc lập dự toán có những vai trò sau:

– Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết phí tổn xây dựng công trình. Xác định giá trị của công trình là giá trị bán chính thức của sản phẩm xây dựng.

– Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư, để ngân hàng đầu tư cấp phát vốn vay.

– Là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình.

– Là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng.

– Là cơ sở cho việc ký kết hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa chủ đầu tư và nhà thầu cũng như trong trong việc thanh quyết toán công trình sau khi thi công.

Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có nghĩa vụ:

1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao độngtrong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

8. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh danh hợp pháp và được đưa vào hoạt động thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Do đó, theo như bạn trình bày, công ty của bạn là công ty thương mại dịch vụ cơ khí, chuyên cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện nhưng hiện nay, chưa có văn bản nào quy định kinh doanh dịch vụ cơ khí bắt buộc phải lập dự toán nên theo đó, công ty bạn chỉ phải lập các báo cáo tài chính, kế toán, thuế… theo quy định nêu trên trên và các loại báo cáo đó phải hợp lệ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.