Câu hỏi:

Tôi làm kế toán tại công ty TNHH hai thành viên. Tháng 01/2017 Công Ty chúng tôi vẫn là công ty TNHH một thành viên, sau đó ông chủ của tôi đã chuyển nhượng 90% số vốn của mình cho một cá nhân khác và chuyển đổi công ty thành Công Ty TNHH 2 thành viên.Khi còn là Công Ty TNHH 1 thành viên, công ty hoạt động được 02 năm và đã lỗ 50.000 USD trong tổng số vốn đăng ký là 450.000 USD. Số vốn này chưa được góp đủ. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này nếu chủ đầu tư chuyển nhượng 90% vốn cho cá nhân khác thì có phải tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Luật sư tư vấn:

Khoản 4 điều 2 thông tư 111/2013 quy định các khoản thu nhập chịu thuế trong đó có Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

Vậy nên, khi thực hiện chuyển nhượng vốn thì người chuyển nhượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân không phụ thuộc vào doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hay có lãi.