Câu hỏi:

Quê em có làng nghề thợ mộc, nhà em thì không dăng kí kinh doanh, không thuê mượn người làm. Vậy cho hỏi nhà em có phải nộp thuế GTGT không ạ? Em xin chân thành cảm ơn !

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi, với trường hợp của anh  bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 1 điều 1 thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về đối tượng nộp thuế
“Điều 1. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

b) Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

c) Hợp tác kinh doanh với tổ chức.

d) Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC  ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính”.

Căn cứ vào quy định trên thì cá nhân, hộ gia đình tiến hành hoạt động kinh doanh, không phân biệt có đăng ký kinh doanh hay không,  không thuộc đối tượng được miễn thuế thì sẽ phải đóng thuế theo quy định của pháp luật. Ở đây mức thuế mà cá nhân, hộ gia đình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN và trong đó hai loại thuế là GTGT và TNCN có thể nộp theo phương pháp thuế khoán là khoán trực tiếp trên doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 điều 1 của thông tư 92/2015/TT-BTC có quy định về trường hợp không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN là có doanh thu dưới 100 triệu đồng / năm. Như vậy, nếu như doanh thu cả năm của gia đình anh dưới 100 triệu đồng thì anh sẽ không phải đóng hai loại thuế nêu trên mà chỉ phải đóng thuế môn bài.

“2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống”.

Còn nếu như doanh thu của gia đình anh trên 100 triệu đồng / năm thì sẽ phải đóng cả 3 loại thuế nêu trên và tỷ lệ đóng thuế GTGT và thuế TNCN là : tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1% vì ngành nghề mà gia đình anh kinh doanh là ngành nghề mộc theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 2 của thông tư 92/2015/TT-BTC.

Những điều cần lưu ý: Trong trường hợp này căn cứ để tính doanh thu tính thuế sẽ do anh tự kê khai ban đầu với cơ quan thuế và cơ quan thuế sẽ có cơ chế kiểm tra xem anh kê khai là đúng sự thật hay không.