Câu hỏi:

Em có việc muốn hỏi anh chị trường hợp của về kinh doanh karaoke cá thể như sau: Em làm giấy phép đăng kinh giấy phep kinh doanh được nửa năm rồi nhưng mà vẫn chưa làm xong phòng hát karaoke. Vì vậy em muốn hỏi chưa đi vào hoạt động thì có phải đóng thuế môn bài hay thuế gì khác không ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về việc khai thuế môn bài như sau:

Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

– Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

– Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Như thế, trong trường hợp này, cơ sở kinh doanh của bạn chưa đi vào hoạt động kinh doanh thì cơ sở kinh doanh của bạn phải khai thuê môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh.

Thuế môn bài áp dụng với hộ kinh doanh theo Mục 2 Thông tư 96/2002/TT-BTC theo biểu thuế như sau:

Bậc 1: Thu nhập 1 tháng trên 1.500.000 thì mức thuế cả năm là 1.000.000.

Bậc 2: Thu nhập 1 tháng trên 1.000.000 đến 1.500.000 thì mức thuế cả năm là 750.000.

Bậc 3: Thu nhập 1 tháng trên 750.000 đến 1.000.000 thì mức thuế cả năm là 500.000.

Bậc 4: Thu nhập 1 tháng trên 500.000 đến 750.000 thì mức thuế cả năm là 300.000.

Bậc 5: Thu nhập 1 tháng trên 300.000 đến 500.000 thì mức thuế cả năm là 100.000.

Bậc 6: Thu nhập 1 tháng bằng hoặc thấp hơn 300.000 thì mức thuế cả năm là 50.000.

Còn đối với các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp thì bạn chỉ thực hiện khai thuế giá trị gia tặng, thuế thu nhập doanh nghiệp chứ không phải nộp thuế khi bạn chưa kinh doanh và không phát sinh bất kỳ khoản nào phải chịu thuế thu nhập doanh doanh và thuế giá trị gia tăng theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng.