Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi là lao động dưới 18 tuổi

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi là lao động dưới 18 tuổi

Câu hỏi:

Tôi năm nay 16 tuổi. Tôi tham gia hợp đồng lao động từ năm 15 tuổi và có sự đồng ý của bố mẹ tôi. Hàng tháng tôi nhận được 3 triệu đồng tiền lương. Vậy luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp của tôi, tôi có phải đóng thuế hay không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế  phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh thu nhập chịu thuế trong lãnh thổ Việt Nam quy định tại Điều 3 của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

– Có nơi ở thương xuyên tại Việt Nam, bao gồm nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Căn cứ vào Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập chịu thuế gồm:

– Thu nhập từ kinh doanh

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công,

– Thu nhập từ các khoản đầu tư vốn;

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

– Thu nhập từ trúng thưởng

– Thu nhập từ bản quyền

– Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sử hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Do đó, từ đối tượng phải chịu thuế và các khoản thu chịu thuế trên, thì bạn là công dân Việt Nam không phân biệt là bạn đã là người thành niên hay chưa nhưng chỉ cần bạn có thu nhập (từ tiền lương) thỏa mãn các điều kiện về chủ thể phải nộp thuế thì bạn vẫn phải đóng thuế như bình thường.

Give a Comment