Hỏi: Tôi có được biết thông tin ở 1 số tờ báo về việc giảm mức đóng bảo hiểm xã hội. Xin cho tôi hỏi có đúng không?

Trả lời:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh mức đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) quy định tại điều 57 Luật Việc làm.

Theo đó, sẽ điều chỉnh mức đóng BHTN đối với NSDLĐ từ 1% còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động (NLĐ) đang tham gia BHTN đến hết ngày 31-12-2019. Trước đó, Bộ LĐ-TB-XH cũng đưa ra 2 phương án giảm đóng quỹ BHTN như sau: Một là, giảm mức đóng BHTN từ mức 1% xuống mức 0,5% đối với NSDLĐ. Hai là, giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống mức 0,5% đối với NSDLĐ nhưng trong một giai đoạn nhất định.

Theo nội dung Tờ trình Quốc hội của Chính phủ, Luật Việc làm có hiệu lực từ ngày 1-1-2015 mở rộng đối tượng tham gia BHTN nên số người tham gia BHTN năm 2015 đã tăng 11,8% so với năm 2014; năm 2016 tăng 7,3% so với năm 2015 và vẫn có xu hướng tăng nhưng tỉ lệ tăng sẽ không cao ở những năm tiếp theo. Theo quy định hiện hành, ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Quỹ BHTN tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những NLĐ đang tham gia BHTN khi kết dư Quỹ BHTN thấp hơn 2 lần tổng chi BHTN của năm trước liền kề. Hiện nay, do kết dư của Quỹ BHTN lớn nên năm 2015, 2016 và một số năm tiếp theo, Quỹ BHTN không có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mà tổng thu BHTN trong năm chỉ bao gồm phần đóng của NLĐ và NSDLĐ theo quy định.

Ước kết dư Quỹ BHTN tính đến cuối năm 2016 là 56.486 tỉ đồng, dự báo đến năm 2020, Quỹ BHTN vẫn bảo đảm an toàn. Như vậy, cùng với kết dư khá lớn của Quỹ BHTN, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp thì việc điều chỉnh mức đóng vào Quỹ BHTN là điều cần thiết.