Câu hỏi:

Xin chào, Tôi xin được hỏi, đến ngày 29/6/2017 là đủ tuổi nghỉ hưu của tôi là 55 tuổi cho nữ, nhưng công ty mới thông báo cho tôi bằng email ngày 17/6/2017 Vậy Công ty có vi phạm pháp luật khi thông báo quá trễ cho tôi không Vui lòng tư vấn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động 2012

– Nghị định 95/2013/NĐ-CP

2. Giải quyết vấn đề:

Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu là một trong những điều kiện chấp dứt hợp đồng lao động.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định trách nhiệm người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Như vậy, trong trường hợp này người sử dụng lao động chỉ có trách nhiệm thông báo với người lao động khi đó là hợp đồng xác định thời hạn. Còn đối với hợp đồng không xác định thời hạn thì người sử dụng lao động không có trách nhiệm thông báo với người lao động. Nếu như người sử dụng lao động vi phạm quy định thông báo chấm dứt với hợp đồng xác định thời hạn thì người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP:

“Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.”

Về thời hạn thông báo về thời điểm nghỉ hưu chỉ quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức mà không được đề cập đến đối tượng là người lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012.