Câu hỏi:

Chào luật sư! Em có câu hỏi thắc mắc mong được sự giải đáp của luật sư như sau: công ty em đã hoạt động hơn một năm do mặt bằng trước thuê có diện tích nhỏ hẹp, nên công ty đã thuê thêm mặt bằng kế bên để mở rộng diên tích mặt bằng thì có cần gửi thông báo với sở kế hoạch đầu tư đăng ký thêm địa chỉ kinh doanh không ạ? Hay chỉ cần đăng ký mở rộng thêm diện tích kinh doanh? Công ty em không muốn đăng ký thêm chi nhánh hay văn phòng đại diện. Cảm ơn luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 43 Luật doanh nghiệp 2014 thì trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một địa chỉ trụ sở chính. Trong trường hợp này của bạn, khi công ty của bạn thuê thêm mặt bằng ngay bên cạnh trụ sở chính thì công ty của bạn tùy vào mục đích sử dụng mặt bằng bên cạnh đó mà phải thực hiện những thủ tục khác nhau.

– Thông báo thay đổi trụ sở chính: Trường hợp này công ty của bạn muốn sử dụng mặt bằng bên cạnh cả mặt bằng hiện tại làm trụ sở chính thì công ty bạn phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm. Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi trụ sở doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm:

Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp thay đổi trụ sở doanh nghiệp của:

+ Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Doanh nghiệp phải nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thay đổi trụ sở doanh nghiệp.

Hồ sơ được gửi tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp lập ra với mục đích thực hiện các hoạt động mua bán cho doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Căn cứ khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì nội dung thông báo gồm:

+ Mã số doanh nghiệp;

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

+ Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

+ Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

+ Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Do công ty bạn không muốn chọn hình thức văn phòng đại diện hay chi nhánh nên công ty bạn có thể thực hiện thông báo thay đổi trụ sở công ty hoặc thông báo thành lập địa điểm kinh doanh theo trình tự, thủ tục đã phân tích ở trên. Nếu như công ty bạn thuê địa điểm chỉ làm chỗ để xe hoặc chỗ ở cho nhân viên thì không phải thực hiện thủ tục thông báo.