Có quan hệ với bạn gái sinh năm 2001 và đã có thai 1 tháng tuổi, gia đình bạn gái khởi kiện có bị truy tố trách nhiệm hình sự ?

Có quan hệ với bạn gái sinh năm 2001 và đã có thai 1 tháng tuổi, gia đình bạn gái khởi kiện có bị truy tố trách nhiệm hình sự ?

Câu hỏi

Em có kết hôn với cô gái sinh năm 2001 và đã có con 1 tháng tuổi. Bây giờ chúng em không hợp nhau nữa và không sống chung nữa. Nếu gia đình bạn gái đi thưa kiện em thì em có bị truy tố hình sự không ạ ?

Luật sư trả lời:

Trong trường hợp này không biết bạn thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn vào thời điểm nào ? Nếu bạn đăng ký kết hôn vào thời điểm năm 2015 trở lại đây thì luật áp dụng cho bạn sẽ là Luật hôn nhân gia đình năm 2014, cụ thể:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Do đó, đối chiếu theo quy định pháp luật trên thì hai bạn chưa đủ điều kiện kết hôn. Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn cho hai vợ chồng bạn là hoàn toàn chưa chính xác, không đúng quy định pháp luật.

Việc bạn có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không phụ thuộc vào thời điểm bạn quan hệ với cô bé đó thì bạn và cô bé đó bao nhiêu tuổi, bạn sử dụng vũ lực hay hai bên tự nguyện giao cấu. Nếu khi đó bạn đã trên 18 tuổi, cô bé đó trên 16 tuổi và hai bạn tự nguyện quan hệ với nhau thì bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này để được tư vấn rõ hơn bạn nên cung cấp chi tiết sự việc giúp chúng tôi.

Give a Comment