Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kết hôn?

Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kết hôn?

Câu hỏi:

Chị gái tôi đã cưới từ năm 1993, từ trước đến nay chưa làm giấy đăng ký kết hôn, nay gia đình chị tôi muốn vay vốn ngân hàng, nhưng phải có đăng ký kết hôn, hiện nay gia đình chi tôi sống ở tỉnh Đồng Nai, nguyên quán ở xã Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa, vậy chi tôi phải quay lại nơi nguyên quán để làm thủ tục Đăng ký kết hôn, hay là đăng ký ở nơi định cư bây giờ là tỉnh Đồng Nai.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật số 60/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỘ TỊCH

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014 thì:

“Điều 17. Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.”

Theo như quy định trên, thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong các bên thực hiện đăng ký kết hôn. Theo đó, Nơi cư trú được pháp luật giải thích: Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống.

Như vậy, trong trường hợp của chị bạn, vợ chồng chị bạn có thể đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chị bạn hiện đang cư trú (thường trú hoặc tạm trú) ở Đồng Nai, chứ không cần phải trở lại nơi nguyên quán là Thanh Hóa để đăng ký.

Give a Comment