Chị Lê Thị Bé (Phước Long – Bạc Liêu) hỏi: Theo phán quyết của Tòa, sau khi ly hôn tôi được quyền nuôi con, cha có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con mỗi tháng 2.000.000 đồng.

Trong 8 tháng đầu, anh ấy thực hiện đầy đủ, nhưng từ tháng thứ 9 trở lại đây, anh ấy chỉ chu cấp có một nửa với lý do mới tái hôn, phải lo toan cho gia đình nên có khó khăn về kinh tế.

Không đồng ý với mức cấp dưỡng này, tôi yêu cầu anh phải có trách nhiệm với con theo đúng Quyết định của Tòa án, nếu không tôi sẽ không cho anh gặp con hoặc cùng lắm thì số lần thăm con được giảm xuống 1/2 để tương ứng với số tiền cấp dưỡng nuôi con mà anh đã giảm?

Trả lời: Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên; cha mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con; sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở (khoản 1 Điều 81; khoản 2, khoản 3 Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014).

Về phía anh, do mới tái hôn nhưng anh không được quên trách nhiệm làm cha. Nếu hiện tại đang khó khăn về kinh tế thì anh có thể thỏa thuận với chị về mức cấp dưỡng, nếu trường hợp không thỏa thuận được thì anh có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con.

Đối với chị Bé, chị cũng cần có thái độ mềm mỏng, thông cảm với anh, chia cắt tình cha con cũng là vi phạm pháp luật. Vậy nên, hai bên cần thỏa hiệp, tránh việc đưa nhau ra tòa chỉ vì mức cấp dưỡng nuôi con, vì như vậy sẽ làm tổn thương con và tổn thương nhau một lần nữa.