Có thể chỉnh sửa thông tin năm sinh trên sổ đỏ được không?

Có thể chỉnh sửa thông tin năm sinh trên sổ đỏ được không?

Câu hỏi

Tôi đang sở hữu một căn hộ chung cư giá rẻ và có ý định bán nó. Tuy nhiên trong quá trình mua bán, tôi phát hiện ra sự sai sót về thông tin năm sinh của mình. Tôi xin hỏi năm sinh trong số đỏ khác với chứng minh thư hiện tại thì thủ tục chỉnh sửa như thế nào? Xin nhờ luật sư tư vấn giúp .Tôi xin trân trọng cám ơn!

Luật sư trả lời

Trường hợp bạn đang vướng mắc, chúng tôi trả lời như sau:
Bạn có năm sinh trong số đỏ khác với chứng minh thư hiện tại, căn cứ Điều 106 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định:
“Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:
a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”
Do đó, nếu có sai sót về thông tin nhân thân thì người sử dụng đất có thể đính chính lại thông tin sao cho đúng với thông tin trên giấy tờ nhân thân. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn có Giấy chứng nhận nhưng sai thông tin về năm sinh của bạn. Do đó, bạn có thể nộp hồ sơ yêu cầu đính chính năm sinh của bạn trên Giấy chứng nhận.
Thứ hai, về thủ tục đính chính năm sinh trên Giấy chứng nhận. Căn cứ Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP  quy định như sau:
“Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.
Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.
2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”
Do đó, bạn cần nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; và bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân của bạn cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính năm sinh cho đúng.
Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Nếu không muốn ghi thông tin đính chính trên Giấy chứng nhận; thì bạn có thể yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận. Khi đó, Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày (điểm r Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).
Tóm lại: bạn phải đính chính thông tin năm sinh bị sai trên Giấy chứng nhận.

One Response

  1. Trang 19/05/2019

Give a Comment