Có thể dùng hợp đồng ủy quyền để thay thế hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà không?

Có thể dùng hợp đồng ủy quyền để thay thế hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà không?

Câu hỏi

Tôi đang muốn mua một căn nhà thuộc diện nhà ở xã hội , do chủ nhà chưa đủ điều kiện bán nhà và tôi cũng có thiện chí mua nên hai bên đang đàm phán sẽ ký hợp đồng ủy quyền trong vòng 05 năm, sau 05 năm này tôi và chủ nhà sẽ có một bản cam két riêng là chủ nhà sẽ làm hợp đồng công chứng với tôi, vậy tôi làm hợp đồng này có rủi ro gì không

1. Cơ sở pháp lý:

Luật nhà ở năm 2014

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Nội dung tư vấn :

Theo quy định tại Điều 121, 123 Luật Nhà ở 2014, Uỷ quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở uỷ quyền cho người khác thực hiện trách nhiệm chủ sở hữu trong quản lý nhà ở. Nội dung và thời hạn uỷ quyền do các bên thoả thuận và được ghi trong hợp đồng uỷ quyền.

Điều 187. Quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản

1. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chủ sở hữu xác định.
2. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.

Vậy trong trường hợp của bạn , nếu chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà và bạn làm hợp đồng ủy quyền với nhau, với nội dung bạn được quyền sử dụng và quản lý căn nhà trong vòng 05 năm thì hợp đồng này là hợp đồng hợp pháp . Tuy nhiên hợp đồng ủy quyền này là hợp đồng ủy quyền không có thù lao nên hai bên phải thực sự tin tưởng nhau vì theo quy định của bộ luật dân sự 2015 , loại hợp đòng này có thể chấm dứt bất cứu lúc nào nếu có sự thông báo trước của bên ủy quyền :

Điều 569. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.
Mặt khác, văn bản hứa mua, hứa bán bạn cũng nên thỏa thuận chặt chẽ về mức phạt hợp đồng để ràng buộc trách nhiệm với bên bán.

Give a Comment