Câu hỏi:

Em có một câu hỏi muốn được giải đáp ạ: Em hiện đang là công chức cấp xã – thị trấn thuộc thành phố Hà Nội, e thi tuyển kỳ thi công chức xã và đỗ, hiện đi làm được 3 năm, lương của e hiện tại là 2,34 theo mức bằng đại học.Cho em hỏi là, hiện giờ e đang là công chức rồi e có thể nộp hồ sơ thi công chức tại 1 tỉnh khác được không? Em xin cảm ơn ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo Điều 36 Luật cán bộ công chức 2008 quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức như sau:

“Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.”

Như vậy, nếu bạn có đủ các điều kiện trên thì dù bạn đang là công chức cấp xã – thị trấn thuộc thành phố Hà Nội thì bạn vẫn có thể thi công chức ở 1 tỉnh khác. Nhưng bạn nên cân nhắc về vấn đề nếu bạn trúng tuyển công chức bạn sẽ phải chấm dứt việc làm tại đơn vị bạn đang công tác.