Có thể tách sổ hộ khẩu cho cá nhân chưa có nhà ở riêng được không?

Có thể tách sổ hộ khẩu cho cá nhân chưa có nhà ở riêng được không?

Câu hỏi

Tôi năm nay 33 tuổi, hiện đang sống chung với bố mẹ ruột, tôi chưa lập gia đình, tôi có 1 mảnh đất riêng nhưng chưa có nhà riêng vậy tôi muốn tách hộ khẩu  để mua chung cư giá rẻ ở riêng có được không?

Luật sư trả lời

1. Cơ sở pháp lý:
Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013

2. Luật sư tư vấn:
Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký nơi thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Điều 26, Điều 27 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013 quy định các trường hợp được cấp sổ hộ khẩu cho cá nhân bao gồm:

“Điều 26. Sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình của người đó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

b) Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;

c) Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;

d) Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo mà sống tại cơ sở tôn giáo.

2. Người không thuộc đối tượng quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 25 nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.”

“Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy trong trường hợp của bạn hiện đang chung sống cùng bố mẹ đẻ và chưa có nhà ở riêng vẫn sẽ được tách sổ hộ khẩu theo điểm a, khoản 1 Điều 27, bạn vẫn hoàn toàn được tách hộ khẩu.

Hồ sơ của bạn bao gồm:

– xuất trình sổ hộ khẩu

– phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả việc tách sổ hộ khẩu cho bạn, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ.

Give a Comment