Có thể yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật khi chưa đủ tuổi kết hôn?

Có thể yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật khi chưa đủ tuổi kết hôn?

Câu hỏi

Tôi kết hôn với chồng tại thời điểm tôi được 17 tuổi 04 tháng (năm 2007) chồng tôi 22 tuổi. Tất cả mọi giấy tờ liên quan đến việc kết hôn chồng tôi đều không đưa cho tôi, vậy tôi có thể yêu cầu Tòa án tuyên quan hệ hôn nhân của chúng tôi là trái pháp luật được không ạ? Nếu không được tôi phải làm thế nào mới có thể ly hôn thưa luật sư?

Luật sư tư vấn:

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn và chồng bạn kết hôn năm 2007, do đó, tại thời điểm đó, pháp luật điều chỉnh vấn đề này là Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Căn cứ theo khoản 3 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định:

“3. Kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định;”

Dẫn chiếu đến Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000:

“Điều 9. Điều kiện kết hôn

Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

2. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

3. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này.”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã kết hôn với chồng bạn khi bạn được 17 tuổi 04 tháng. Tại thời điểm bạn kết hôn với chồng bạn là năm 2007, tức là, tại thời điểm đó, bạn và chồng bạn đã đủ tuổi kết hôn tuổi kết hôn theo quy định. Do đó, nếu tại thời điểm bây giờ bạn muốn ly hôn thì bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn cho hai vợ chồng bạn theo quy định tại Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

“Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”

Hoặc bạn chứng minh được tại thời điểm kết hôn bạn bị lừa dối, cưỡng ép kết hôn thì bạn có thể yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái quy định pháp luật theo quy định tại Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014:

“Điều 10. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.”

Như vậy, tùy vào từng trường hợp nêu trên, bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề ly hôn cho hai vợ chồng bạn khi bạn có căn cứ chứng minh được hai vợ chồng thực sự tự nguyện muốn ly hôn hoặc bạn có căn cứ chứng minh được có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Hoặc có thể yêu cầu Tòa án yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật nếu có căn cứ chứng minh được bạn bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn nên bạn có quyền tự mình yêu cầu.

Give a Comment