Câu hỏi:

Tôi là một giáo viên THCS môn Tiếng Anh, xin được hỏi: trước đây tôi có 1 vợ và sinh được 2 con sau đó ly hôn. đến năm 2004 tôi kết hôn và sinh được 1 bé năm đến năm 2015 chúng tôi lại sinh thêm 1 bé gái nữa. rồi vỡ kế hoạch nên lại có thêm một bé trai sau đó 22 tháng. bây giờ cơ quan tôi đưa tôi ra kỷ luật và nói: “đồng chí lấy vợ 2 thì chỉ được sinh 1 đưa thôi còn đứa thứ hai là vi phạm luật KHHGĐ, như vậy lần này là xem như sinh con thứ tư và chịu kỷ luật như là sinh con thứ tư. Xin cho tôi hỏi như vậy có đúng không, và hình thức kỷ luật của tôi phải chịu là như thế nào? Xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số quy định về các trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con như sau:

“Điều 2. Những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.”

Ngoài ra, Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP như sau:

“6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.”

Như vậy, theo các quy định trên thì cặp vợ chồng mà một trong hai người đã có con riêng thì chỉ được sinh thêm 1 hoặc 2 con hoặc được sinh quá 2 con nhưng phải trong một lần sinh.

Theo như bạn trình bày thì bạn đã có 2 con riêng với vợ cũ. Sau hi kết hôn lần 2 lại có thêm 3 con nữa. Như vậy, trường hợp của bạn đã vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con theo Điều 1 Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27 tháng 12 năm 2008 về sửa đổi Điều 10 của pháp lệnh dân số.

Tuy nhiên Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế không có quy định về xử phạt đối với hành vi sinh con thứ ba. Tuy nhiên nếu bạn là Đảng viên mà vi phạm chính sách dân số thì bị xử lý kỷ luật về Đảng theo Điều 26 Quyết định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 03 năm 2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Hiện nay, có một số Bộ, Ngành đã ban hành Thông tư, quyết định; Hội đồng nhân dân ở một số tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, trong đó có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sinh con thứ ba trở lên. Theo đó, hình thức xử lý cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ, Ngành, Địa phương nơi cán bộ, công chức đó công tác.

Như vậy, việc bạn có bị xử lý kỷ luật hay không và mức độ kỷ luật đối với hành vi sinh con thứ ba tùy thuộc vào quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh và đơn vị trường học mà bạn đang công tác.