Có vi phạm pháp luật khi dán giấy thông báo lên xe đang dừng đỗ trước cửa hàng không?

Có vi phạm pháp luật khi dán giấy thông báo lên xe đang dừng đỗ trước cửa hàng không?

Câu hỏi:

Xe 4 bánh đậu ở nơi không có biển báo được phép đậu và chắn lối vào cửa hàng kinh doanh, khi dán giấy nhấc nhở thì bị người đậu xe đòi bồi thường tiền vì dán giấy thông báo. Cho hỏi trong trường hợp này ai sai ai đúng ạ và nơi xe đậu chỉ có 1 làn đường xe chạy thôi?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi, với trường hợp của anh  bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo như bạn trình bày thì xe ô tô dừng xe, đỗ xe ở nơi không được phép dừng xe, đỗ xe. Việc dừng xe, đỗ xe đó cản trở việc kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, với hành vi đỗ xe, dừng xe không đúng nơi quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Vì vậy, bạn có hành vi dán giấy thông báo lên xe của người đó là hoàn toàn sai. Việc bạn dán giấy thông báo có thể làm ảnh hưởng đến tài sản (chiếc xe ô tô) của họ, chẳng hạn như bị xước xe khi bóc giấy thông báo, hoặc vô tình làm chiếc xe của họ mất mỹ quan.

– Trách nhiệm hành chính: Hành vi của bạn có thể bị xử phạt hành chính theo khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;”

– Trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Căn cứ Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

“1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.”

Như vậy, người có hành vi xâm phạm đến tài sản của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Với hành vi dán giấy thông báo của bạn nếu làm thiệt hại đến chiếc ô tô của người kia thì bạn phải bồi thường. Về mức bồi thường và hình thức bồi thường có thể do hai bên tự thỏa thuận.

Give a Comment