Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Câu hỏi

Ngày 3/4/2018 ông A là hàng xóm của tôi có say rượu và sang gây sự đập phá đồ đạc và chiếc xe máy của nhà tôi. Đợi khi ông A hết say rượu mẹ tôi mới qua nói chuyện yêu cầu bồi thường, nhưng ông không đồng ý. Giờ tôi phải làm sao thưa luật sư

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hình sự 2015

Bộ luật dân sự 2015

2. Luật sư trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về trách nhiệm dân sự.

Điều 170 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại:

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bồi thường thiệt hại.

Đồng thời, Điều 585 về nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Như vậy, khi ông A có hành vi xâm phạm và gây thiệt hại đối với tài sản thuộc sở hữu của gia đình bạn. Gia đình bạn có quyền yêu cầu ông A phải bồi thường thiệt hại. Việc bồi thường phải thực hiện toàn bộ và kịp thời. Khi ông A cố tình trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì gia đình bạn có quyền làm đơn khởi kiện gửi tới TAND nơi ông A cư trú để được giải quyết.

Thứ hai, về trách nhiệm hành chính /trách nhiệm hình sự.

Do thông tin bạn cung cấp chưa nói về giá trị của tài sản về thiệt hại, nên chúng tôi sẽ chia làm hai trường hợp.

Trường hợp 1: Trách nhiệm hành chính.

Nếu giá trị tài sản bị thiệt hại dưới 2 triệu đồng; ông A chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chưa bị kết án về hành vi này ; không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản không phải là phương tiện kiếm sống chính của gia đình bạn; không phải kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với gia đình bạn thì ông A sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm a khoản 2 điều 15 nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về mức phạt hành chính với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác mức phạt như sau:

Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;

Trường hợp 2: Trách nhiệm hình sự.

Tội hủy hoại tài sản được quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự 2015:

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Gây thiệt hại tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Khi đã đủ những yếu tố cấu thành tội phạm trên, gia đình bạn có quyền làm đơn tố cáo để cơ quan có thẩm quyền xem xét về vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông A.

Give a Comment