Con có được mang họ cha khi mẹ chưa nhập hộ khẩu không?

Con có được mang họ cha khi mẹ chưa nhập hộ khẩu không?

Câu hỏi:

Em và vợ em đã đăng ký kết hôn nhưng vợ em chưa nhập hộ khẩu bên em. vậy khi sinh con của em có mang họ ba được không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội

Luật số 60/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỘ TỊCH

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật hộ tịch mới khi khai sinh cho con, bạn thực hiện theo thủ tục sau tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú) của bạn hoặc vợ bạn:

“Điều 13. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.”
Theo quy định tại Điều 16 Luật Hộ tịch thì:

“Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh”

Như vậy, khi đi đăng ký khai sinh cho con, vợ chồng bạn cần các giấy tờ: Giấy chứng sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy tờ nhân thân của cha mẹ mà không cần đến việc vợ của bạn đã nhập hộ khẩu vào hộ khẩu gia đình nhà bạn hay chưa. Vì vậy, đảm bảo đủ các giấy tờ trên thì bạn có thể đăng ký khai sinh cho con mình.

Về họ của con thì vợ chồng bạn có thể thỏa thuận về việc đặt tên cho con. Trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì họ của con được xác định theo tập quán.

Theo điểm a khoản 1 điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì họ của con được xác định như sau:

“a) Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán;”

Do đó, việc xác định họ của con không liên quan đến việc vợ bạn đã có hộ khẩu cùng bạn hay không.

Give a Comment