Con có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng gì đối với cha mẹ

Con có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng gì đối với cha mẹ

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề cần được chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau:

Tôi là con trai đầu, bố tôi đã mất vào năm 2008, nay chỉ còn mẹ tôi. Bây giờ mẹ tôi bán nhà để chia tiền cho các con. Số tiền bán nhà được chia thành 4 phần, trong đó 2 phần chia đều cho 2 anh em tôi, còn lại 2 phần là của mẹ tôi. Bây giờ mẹ tôi trích 1 phần của mẹ tôi để cho anh tôi. Vậy cho tôi hỏi, trong hợp trên thì trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng mẹ tôi là của ai và cần có bản cam kết trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ như thế nào? Thủ tục viết cam kết đó thế nào?Mong chuyên mục tư vấn giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định con cái “Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.”

Con có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đây là những nghĩa vụ cơ bản giữa con cái đối với cha mẹ.

Điều 107 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng như sau:

“1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật này.”

Theo quy định, nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng

Trong mối quan hệ giữa con với cha mẹ, Điều 111 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha, mẹ như sau: “Con đã thành niên không sống chung với cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.”

Như vậy, chiếu theo quy định trên vào trường hợp gia đình bạn; gia đình bạn hiện nay chỉ còn mẹ bạn và 2 người con và mẹ bạn tuổi đã cao, trong trường hợp này, 2 anh em bạn phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ bạn mà không phân biệt, cũng không phụ thuộc vào việc mẹ bạn cho ai nhiều tiền hơn; người nào ở cùng với mẹ bạn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ bạn, những người không sống cùng phải hỗ trợ trong việc nuôi dương, chăm sóc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu cả 2 người đều không sống cùng mẹ bạn thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng.

+ Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

+ Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết

Nếu không ai nuôi dưỡng cũng không ai thực hiện cấp dưỡng thì người có quyền yêu cầu cấp dưỡng có thể yêu cầu Tòa án buộc những người có nghĩa vụ thực hiện việc cấp dưỡng.

Nghĩa vụ nuôi dưỡng của các con đối với mẹ là như nhau, không phải con cả hay con trai phải có trách nhiệm chính.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment