Con của người có công đối với cách mạng có chế độ ưu đãi gì trong giáo dục?

Con của người có công đối với cách mạng có chế độ ưu đãi gì trong giáo dục?

Xin chào chuyên mục!Em tên là Trần Thị A, sinh năm 1995.Thuộc diện con thương binh mất sức lao động 21% (4/4). Hiện nay, đang học tại trường đại học Quốc gia, 4 năm  hệ chính quy và bây giờ tôi đang học cuối năm 3. Vì kinh tế gia đình khó khăn nên xin được cấp sổ ưu đãi giáo dục-đào tạo, đã lấy sổ đi xác nhận từng trường từ lớp 10 đến năm nay (2010-2013). Tổng cộng xác nhận được 3 năm cấp 3 và 3 năm đang học đại học. Xin chuyên mục giải  đáp tổng số tiền được lãnh nêu trong sổ ưu đãi trên là bao nhiêu? Vì do trước giờ em chưa lãnh và không nắm được các khoản hỗ trợ hay trợ cấp rất mong chuyên mục giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chào bạn! chuyên mục  xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Theo quy định tại Thông tư liên tịch Số: 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTChướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Các chế độ ưu đãi được quy định như sau:
1.Chế độ đối với học sinh thuộc diện ưu đãi đang học tại cơ sở giáo dục
a) Học phí
– Miễn học phí đối với học sinh học tại các trường công lập;
– Hỗ trợ học phí đối với học sinh học tại các trường dân lập, tư thục theo mức học phí của các trường công lập cùng cấp do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.
b) Trợ cấp một lần
Mỗi năm học sinh được trợ cấp một lần tiền mua sách vở, đồ dùng học tập theo các mức sau:
– Cơ sở giáo dục mầm non: 200.000 đồng;
– Cơ sở giáo dục phổ thông: 250.000 đồng.
2.Chế độ đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi đang học tại cơ sở đào tạo
a) Học phí
-Miễn học phí đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở đào tạo công lập;
– Hỗ trợ học phí đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở đào tạo dân lập, tư thục theo các mức sau:
+ Trường Trung cấp chuyên nghiệp: 150.000 đồng/tháng;
+ Trường Dạy nghề: 200.000 đồng/tháng;
+ Trường Cao đẳng: 200.000 đồng/tháng;
+ Trường Đại học: 250.000 đồng/tháng.
b) Trợ cấp một lần
Mỗi năm học sinh, sinh viên được trợ cấp 300.000 đồng để mua sách vở, đồ dùng học tập.
c) Trợ cấp hàng tháng
– Mức 180.000 đồng/tháng đối với học sinh, sinh viên là con của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%, con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%;con bị dị dạng, dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
– Mức 355.000 đồng/tháng đối với học sinh, sinh viên là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con bị dị dạng, dị tật nặng không tự lực được trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
Học sinh, sinh viên đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo qui định trên đây sau khi thi tốt nghiệp được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng trợ cấp hàng tháng đang hưởng.Chế độ ưu đãi trong giáo dục qui định tại Phần II của Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2005.
Về thời gian chi trả, bạn tham khảo thêm:
– Trợ cấp một lần: được chi trả vào đầu năm học hoặc đầu khóa học.
+ Chi trả vào tháng 10 đối với học sinh học tại cơ sở giáo dục.
+ Chi trả vào tháng 11 đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở đào tạo.
– Trợ cấp hàng tháng: được chi trả làm 2 lần trong năm
+ Lần 1 chi trả vào tháng 10 hoặc tháng 11;
+ Lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4.
Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận trợ cấp hàng tháng theo thời hạn qui định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.
– Hỗ trợ học phí: Theo thời gian thực học và chi cùng với thời điểm chi trợ cấp hàng tháng.
Trường hợp học sinh, sinh viên chưa nhận hỗ trợ học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

Trên đây là nội dung giải đáp của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục Hỏi đáp pháp luật!

Give a Comment