Con gái có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Con gái có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Câu hỏi:

Em là con gái giờ em muốn đi nghĩa vụ quân sự thì có được không ? Em xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

2. Luật sư tư vấn:

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 đã cho phép công dân nữ được tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sau:

“Điều 6. Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ

1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân.

2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ”.

Độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định như sau:

“Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”

Theo quy định trên, công dân nữ chỉ được goi nhập ngũ khi tự nguyện đăng ký và quân đội có nhu cầu. Ngược lại, khi quân đội không có nhu cầu thì bạn không được gọi nhập ngũ. Ngoài ra thì bạn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn nhập ngũ như về độ tuổi hoặc sức khỏe, trình độ văn hóa.

Give a Comment