Con ngoài giá thú kiện cha đòi thừa kế

Con ngoài giá thú kiện cha đòi thừa kế

Câu hỏi:

Tôi là con ngoài giá thú của một người đã có gia đình. Người đó không thừa nhận tôi có huyết thống với ông ấy, không cấp dưỡng gì cho tôi và trong khai sinh của tôi chỉ có tên mẹ tôi, còn phần tên cha bỏ trống. Bây giờ tôi đã trên 18 tuổi. Tôi có thể kiện ông ấy để được hưởng một phần tài sản thuộc về mình không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014
  • Bộ luật tố tụng dân sự 2004
  • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12

Luật sư tư vấn

Hiện nay vấn đề nhận cha cho con ngoài giá thú là vấn đề của gia đình bạn, việc nhận huyết thống cha con là ý chí của 2 bên cha- con. Nghĩa vụ cấp dưỡng chỉ đặt ra khi đã có quan hệ cha con được pháp luật thừa nhận và cha không trực tiếp nuôi con (cụ thể như ly hôn)

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về vấn đề cấp dưỡng như sau: “Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật này”.

Vấn đề kiện để được hưởng di sản sẽ không nên đặt ra ở đây.

Căn cứ luật dân sự 2005:

“Điều 633. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. ”

Do đó vấn đề chia thừa kế chỉ đặt ra khi cha của bạn chết để lại di sản thừa kế. Trường hợp có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha – con (gia đình người cha không đồng ý) thì bạn (đủ 18 tuổi) phải làm đơn khởi kiện yêu cầu tòa án xác định cha cho con.

Trường hợp nếu không có chứng cứ để xác định quan hệ cha con thì phải tiến hành giám định AND (cha chết thì có thể giám định qua họ hàng như: ông – cháu, bà – cháu, anh – em, chị – em,…) Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người cha cư trú trước lúc chết (theo khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004, đã được sửa đổi bổ sung năm 2011).

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận cha, bạn sẽ được hưởng di sản thừa kế của cha để lại bằng với các đồng thừa kế khác (thừa kế theo pháp luật, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần thừa kế bằng nhau).

Đọc thêm:

Xác định cha con ngoài giá thú như thế nào?

Con ngoài giá thú có được hưởng di sản để lại không?

Give a Comment