Con nuôi có được thừa kế di sản khi mất khả năng lao động?

Con nuôi có được thừa kế di sản khi mất khả năng lao động?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Tôi có một vấn đề mong được chuyên mục tư vấn giúp ạ, cụ thể như sau: Năm 2000 chú tôi có nhận một người con nuôi là con trai. Hiện tại chú có 2 người con đều là con tra, người con đầu là con ruột của chú, con đứa thứ hai là con nuôi chú nhận vào năm 2000 đó. Nhưng đến năm 2008, đứa con thứ hai của chú vì gặp một vụ tai nạn mà dẫn đến mất khả năng lao động.  Nhưng  đến  khi chú qua đời lại để hết tài sản cho người anh. Vậy cho tôi hỏi: trong trường hợp này phần tải sản của chú để lại được chia như thế nào?Người em có được hưởng thừa kế từ người cha nuôi không? Mong chuyên mục giải đáp giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp trên của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

 Thứ nhất, về người con thứ 2 là con nuôi

Tại Điều 678 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ:

“Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định về Thừa kế theo pháp luật và Thừa kế thế vị của Bộ luật Dân sự”.

Do vậy, người con nuôi này có quyền được hưởng di sản thừa kế của ông bố nuôi để lại.

 Thứ hai, về phần di sản thừa kế

Theo thông tin bạn cung cấp, chú bạn để lại hết tài sản cho người anh thì người anh sẽ có quyền hưởng phần di sản thừa kế đó. Tuy nhiên, tại Điều 669 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

“Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.”

Mặt khác, Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

“Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”.

Do vậy, người em sẽ được hưởng phần di sản thừa kế tương đương với người anh. Tuy nhiên, người em này là người mất khả năng lao động, Vì vậy sẽ áp dụng quy định tại Điều 669 Bộ luật Dân sự thì người em là con nuôi này sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật (người anh).

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment