Con riêng có được hưởng thừa kế từ cha dượng hay không?

Con riêng có được hưởng thừa kế từ cha dượng hay không?

Câu hỏi

Tôi là con riêng của mẹ, tôi sống cùng bố đẻ. Năm 2017 dượng mất để lại một vài mảnh đất và căn nhà. Dượng không để lại di chúc, không biết tôi có được hưởng phần di sản này không?

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự 2015

2. Luật sư trả lời

Trong trường hợp cha dượng bạn mất mà không để lại di chúc thì di sản do dượng bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật.

Theo quy định tại Điều 676 Bộ luật dân sự về người thừa kế theo pháp luật thì:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Đồng thời tại Điều 654 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng như sau:

Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này.

Như vậy, theo các quy định pháp luật nêu trên, nếu dượng bạn mất nhưng không để lại di chúc thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được hưởng phần di sản này. Điều 654 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, điều kiện để hưởng di sản trong trường hợp này là con riêng và bố dượng phải có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con. Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn sống cùng với cha đẻ nên không thuộc đối tượng được hưởng di sản theo Điều 654 Bộ luật dân sự 2015.

Give a Comment