Trường hợp nào sinh con thứ ba không bị vi phạm pháp lệnh?

Trường hợp nào sinh con thứ ba không bị vi phạm pháp lệnh?

Xin chào chuyên mục!Cho tôi  hỏi: Tôi có một đứa con gái với chồng đầu tiên, sau khi ly hôn, tôi lấy chồng khác và  hiện tôi có thêm 2 con với chồng hiện tại, xin hỏi, theo Pháp lệnh dân số mới sửa đổi, có phải tôi không thuộc diện vi phạm Pháp lệnh dân số có đúng ko? Nếu vẫn coi như vi phạm, là Đảng viên, bị xử lý cảnh cáo đúng ko? Trường hợp của tôi quy định thế nào?Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh dân số 14/VBHN-VPQH sửa đổi bổ sung năm 2013, mỗi cặp vợ chồng, cá nhân chỉ sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Các trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định tại Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ – CP gồm 7 trường hợp được sinh con thứ ba. Cụ thể:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Đối với trường hợp của bạn, trường hợp cặp vợ chồng mà 1 trong hai bên đã có con riêng, theo quy định tại Nghị định 18/2011/NĐ – CP sửa đổi Nghị định 10/2010/NĐ – CP, Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con .riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp bạn đã có con riêng, nếu bạn kết hôn với người chồng mới mà người này không có có con riêng thì vợ chồng bạn được sinh 1 hoặc 2 con.

Do đó, việc vợ chồng bạn có con thứ hai mặc dù bạn đã có 1 con riêng không vi phạm quy định của pháp luật về kế hoạch dân số.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

One Response

  1. kimngoc 03/01/2019

Give a Comment