Cộng nối thời gian công tác trong quân đội để hưởng BHXH

Cộng nối thời gian công tác trong quân đội để hưởng BHXH

Độc giả hỏi: Bố cháu ngày xưa có công tác trong quân đội 4 năm, trước năm 1995, sau đó xuất ngũ về làm tại công ty Nhà nước. Bố cháu muốn được nối bảo hiểm 4 năm bố cháu ở bộ đội để nghỉ hưu.

Bố cháu đã phải vào miền nam để xin lại những giấy tờ, quyết định của đơn vị xác minh bố cháu công tác ở đó + giấy chưa nhận tiền trợ cấp một lần. Nhưng bố cháu không còn giấy xuất ngũ, vì ngày xưa bố cháu không nghĩ giữ giấy đó để làm gì cho tới khi Nhà nước ban hành quy định nối bảo hiểm. Giờ bố cháu đến trụ sở BHXH để xin nối nhưng họ không đồng ý vì không có giấy xuất ngũ.

Trong khi đó các giấy tờ bố cháu xin được của đơn vị ghi rất rõ bố cháu công tác tại đơn vị từ năm nào đến năm nào, ở đâu.

Vậy BHXH Việt Nam, cho cháu xin hỏi những giấy tờ đó có thay được cho quyết định xuất ngũ hay không? Và nếu không thay được thì các cô chú cho cháu hỏi, bố cháu cần làm gì để có thể nối BHXH nếu không có quyết định xuất ngũ?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT TRẢ LỜI

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ thôi việc từ ngày 15/12/1993 đến ngày 31/12/1994 mà chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, BHXH một lần thì thời gian tham gia quân đội, công an nhân được tính hưởng BHXH.

Đối với trường hợp Bố của Bạn có thời gian công tác trong quân đội trước năm 1995 sau đó xuất ngũ về làm việc tại cơ quan Nhà nước nhưng không còn quyết định xuất ngũ thể hiện quá trình công tác trong quân đội trước năm 1995 được thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: “Đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01/01/1995 thì cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận và có văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, quyết định”.

Bố của Bạn căn cứ quy định nêu trên để liên hệ với cơ quan, đơn vị quản lý cũ để hoàn thiện hồ sơ.

 

 

Give a Comment