Công ty có quyền điều chuyển công tác đối với nhân viên như thế nào?

Công ty có quyền điều chuyển công tác đối với nhân viên như thế nào?

Câu hỏi

Tôi làm ở saigonco.op được 7 năm, lương bậc 2, kế toán, khoảng 6 triệu, do thay đổi cơ cấu, nên cty điều chuyển tôi xuống làm nv bán hàng, vẫn giữ bậc cho tôi nhưng lương thấp hơn gần 1 triệu, nếu tôi ko đồng ý thì cty có quyền cho tôi thôi việc không? Hiện hợp đồng tôi vô thời hạn, tôi đang có con khoảng 10 tháng, và đã từng bị kỳ luật mức 2 năm 2011.

Trả lời

Trong trường hợp thay đổi cơ cấu doanh nghiệp người sử dụng lao động có quyền điều chuyển vị trí của các nhân viên trong công ty cho phù hợp với cơ cấu mới cũng như phải phù hợp với từng người lao động. Người lao động có nghĩa vụ phải chấp hành theo sự phân công điều chuyển của người sử dụng lao động. Bạn có thể đàm phán lại với người sử dụng lao động để phân công công việc hợp lý hơn cũng như làm rõ về thời gian điều chuyển công việc. Phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được pháp luật lao động bảo vệ tuy nhiên bạn và người sử dụng lao động cần có sự thống nhất để hài hoà lợi ích của cả hai bên trong tình hình mới.

Give a Comment