Công ty muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước thì cần những điều kiện gì?

Công ty muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước thì cần những điều kiện gì?

Câu hỏi

Em đang muốn thành lập công ty, thuê xe cho họ du lịch trong nước. Vậy để thành lập, em cần đáp ứng những điều kiện gì ạ?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điều 31 luật du lịch 2017 quy định:

“1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.”

Như vậy có thể hiểu kinh doanh dịch vụ lữ hành gồm 3 điều kiện: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng; Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

1. Điều kiện về doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

Bạn có thể tham khảo về điều kiện thành lập doanh nghiệp: Tôi muốn thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì ?

2. Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng

Theo quy định tại điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật du lịch thì có thể chia ra làm 02 mức ký quỹ bao gồm:

– Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

– Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

​3. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Ở đây người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Tại điểm c khoản 1 điều 31 luật du lịch 2017 quy định:

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments