Câu hỏi:

Gia đình em có nhờ công ty của 1 người quen mua xe đầu kéo trả góp. Khi chuyển tiền cho công ty này em có ghi rõ nội dung là: “chuyển 30% tiền mặt để mua xe đầu kéo”. Bây giờ công ty đó sắp phá sản. Vậy xe mà em nhờ công ty đứng ra mua có mất trắng không? Bây giờ trước khi công ty tuyên bố phá sản em phải làm gì để lấy lại tài sản của mình? 2 tháng nay em không thấy “người quen” nhắn tin số tiền phải góp cho NH là bao nhiêu, em điện thoại không thấy bắt máy mà nhắn tin cũng không thấy trả lời. Em đang rất lo, mong quí luật sư tư vấn giúp em và cho em 1 cách giải quyết tốt. Em chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự 2005;

– Luật phá sản 2014.

2. Giải quyết vấn đề:

Theo như bạn trình bày, gia đình bạn có nhờ công ty của 1 người quen mua xe đầu kéo trả góp như vậy được hiểu bên bạn đang ủy quyền nhờ công ty mua hộ xe đầu kéo theo quy định Bộ luật dân sự 2005.

Nếu bên công ty không thực hiện theo đúng sự thỏa thuận của hai bên thì bên bạn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền theo quy định tại Điều 588 Bộ luật dân sự 2005 như sau:

“1. Trong trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

2. Trong trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền.”

Theo đó, bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng vì phía bên công ty đã vi phạm nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng, không thực hiện việc mua xe đầu kéo cho gia đình bạn mặc dù gia đình bạn đã chuyển 30% số tiền cho họ, bên công ty phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà họ đã nhận từ gia đình bạn. Nếu công ty không hoàn trả số tiền 30% mà gia đình bạn đã gửi cho công ty thì đây được coi là khoản nợ của công ty và khi công ty phá sản gia đình bạn sẽ là chủ nợ của công ty.

Như bạn trình bày, công ty sắp phá sản nếu Tòa án đang trong quá trình thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì bạn làm đơn yêu cầu gửi Tòa án nơi công ty có trụ sở để xác nhận bạn là một trong các chủ nợ của công ty.

Hoặc bạn làm đơn đề nghị theo quy định tại Khoản 11 Điều 18 Luật phá sản 2014 để bổ sung vào danh sách chủ nợ: “11. Đề nghị Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bổ sung chủ nợ, người mắc nợ vào danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ.”

Căn cứ Điều 54 Luật phá sản 2014 quy định thứ tự ưu tiên thanh toán như sau:

“1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

3. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.”

Như vậy, số tiền mà gia đình bạn chuyển cho công ty để công ty mua hộ đầu xe kéo cho gia đình bạn sẽ không bị mất trắng. Và bạn có thể lấy lại được tài sản cho gia đình mình khi Tòa án tuyên bố công ty phá sản.