Công ty vay tiền cá nhân thì giao dịch tiền mặt hay chuyển khoản?

Công ty vay tiền cá nhân thì giao dịch tiền mặt hay chuyển khoản?

Câu hỏi

Công ty tôi là công ty tnhh kinh doanh thiết bị máy móc, tôi dự định vay một cá nhân khác (không phải thành viên công ty) số tiền 100 triệu. Vậy cho hỏi theo quy định của pháp luật, việc vay cá nhân đó có phải chuyển khoản không hay chỉ cần tiền mặt? Đến khi trả nợ, khoản tiền lãi tôi có được khấu trừ thuế hay không?

Nội dung tư vấn:

2.1 Doanh nghiệp có vay vốn cá nhân theo hình thức tiền mặt được không?

Theo quy định tại điều 3 thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt:

“Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.”

Như vậy pháp luật hiện hành quy định về việc giao dịch góp vốn, mua bán và chuyển nhượng vốn góp của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác không được thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên không quy định về giao dịch giữa doanh nghiệp và cá nhân nên công ty bạn có thể vay vốn cá nhân bằng tiền mặt.

2.2 Tiền lãi đi vay có được khấu trừ thuế

Trường hợp của bạn thuộc điểm 2.17 khoản 2 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.”

Theo đó, nếu như lãi suất của cá nhân cho vay với công ty anh vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thì sẽ không được khấu trừ vào thu nhập tính thuế của công ty và ngược lại.

Give a Comment