Đã có việc làm mới thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn còn lại không?

Đã có việc làm mới thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn còn lại không?

Câu hỏi:

Tôi có câu hỏi xin luật sư giúp tôi giải đáp. Tôi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ ngày 4/4/2017. Ngày 2/5/2017 tôi đi xin trợ cấp thất nghiệp. Ngày 30/5/2017 tôi được trả kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp và hẹn ngày 15/6/2017 đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Đầu tháng 6/2017 tôi xin được việc làm, vậy tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp trong tháng 9 không? Nếu đã nhận trợ cấp thất nghiệp thì tôi có bị truy thu không? Kính mong quý luật sư trợ giúp, trả lời giúp tôi thắc mắc trên. Tôi chân thành cám ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định như sau:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

[…]

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

k) Chết;

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.”

Khoản 4 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định: “4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.”

Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn; bạn chấm dứt hợp đồng với công ty cũ ngày 4/7/2016. Ngày 2/8/2016 bạn thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngày 30/8/2016 bạn được trả kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp và hẹn ngày 15/9/2016 đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Đầu tháng 9/2016 bạn xin được việc làm thì trong trường hợp này, bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 9.

Give a Comment