Đã lập di chúc giờ muốn sửa lại có được không?

Đã lập di chúc giờ muốn sửa lại có được không?

Câu hỏi

Năm ngoái tôi có lập di chúc ở bên công chứng là để hết phần tài sản cho con trai cả khi tôi qua đời và đưa cho con giữ. Hiện tại tôi lại muốn khi tôi chết con gái tôi cũng được một phần đất. Giờ tôi phải làm thế nào? Và tôi muốn sau khi lập di chúc có thể nhờ cơ quan có thẩm quyền giữ lại bản di chúc này được không?

Luật sư trả lời:

Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 quy định : “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”

Như vậy, lúc đầu bạn có ý chí để lại tất cả tài sản của mình cho con trai cả bằng di chúc đã được chứng thực, về sau bạn lại muốn để lại một phần tài sản của mình cho con gái thì có thể để sửa đổi, bổ sung di chúc theo Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Trong trường hợp bạn có nguyện vọng bản di chúc này được lưu giữ ở cơ quan có thẩm quyền thì hoàn toàn có thể yêu cầu. Vấn đề này được quy định tại Điều 641 Luật dân sự 2015 như sau:

Điều 641. Gửi giữ di chúc

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.

2. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ bản di chúc thì phải bảo quản, giữ gìn theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về công chứng.

3. Người giữ bản di chúc có nghĩa vụ sau đây:

a) Giữ bí mật nội dung di chúc;

b) Giữ gìn, bảo quản bản di chúc; nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hại thì phải báo ngay cho người lập di chúc;

c) Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Give a Comment