Đang có nợ xấu trên CIC có được xuất cảnh

Đang có nợ xấu trên CIC có được xuất cảnh

Câu hỏi

Em bị nợ xấu ngân hàng vì còn nợ tín dụng số tiền là 50 triệu. Nay có người nhà gửi thư bảo lãnh sang Hàn Quốc để du lịch kết hợp đi làm trong thời gian là 3 tháng. Xin luật sư cho em hỏi trường hợp của em như vậy có được xuất cảnh không?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào Điều 21 Nghị định 07/VBHN-BCA, công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.

– Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.

– Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.

– Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.

– Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.

– Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

– Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.

Nợ xấu chính là những khoản nợ quá hạn của các chủ thể khi không trả lãi hoặc trả gốc trong một thời gian nhất định. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng căn cứ vào các khoản vay và khả năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các khoản vay và phân định vào các nhóm thích hợp.

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn đang bị nợ xấu ngân hàng vì còn nợ tín dụng số tiền là 50 triệu và hiện tại đang có nhu cầu xuất cảnh sang Hàn Quốc. Căn cứ vào quy định của pháp luật, cụ thể là theo khoản 4 Điều 21 Nghị định 07/VBHN-BCA quy định trường hợp “những nghĩa vụ tài chính khác” thì nợ xấu là một trong những nghĩa vụ này. Khi bạn chưa thực hiện nghĩa vụ nhưng nếu bạn có tài sản để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ đó thì về nguyên tắc, bạn không thuộc trường hợp chưa được phép xuất cảnh ra nước ngoài. Nhưng nếu trường hợp bạn không có tài sản bảo đảm thì bạn sẽ thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh. Do vậy, để tránh những rắc rối hoặc tranh chấp có thể phát sinh trước khi xuất cảnh, bạn nên có văn bản thông báo cho ngân hàng mà mình đang có nghĩa vụ trả nợ biết về việc xuất cảnh cũng như ủy quyền cho thân nhân quản lý tài sản và trả lãi hàng tháng, trả gốc khi đến hạn cũng như việc thực hiện các biện pháp bảo đảm về việc thanh toán nợ theo yêu cầu từ phía ngân hàng.

Give a Comment