Đang đi nghĩa vụ quân sự có được thi tuyển sinh không?

Đang đi nghĩa vụ quân sự có được thi tuyển sinh không?

Câu hỏi:

Cho em hỏi nếu đang đi nghĩa vụ quân sự thì đến kỳ thi tuyển sinh có được nộp hồ sơ thi vào Công An hoặc trường dân sự ngoài không? Em xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

Nghị định số 18/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam​.

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành thì việc bạn đang đi nghĩa vụ quân sự, đang ở trong quân ngũ đến kỳ thi tuyển sinh bạn sẽ không được phép đăng ký thì vào bất kỳ trường Công an hay trường ngoài nào khác. Bạn chỉ được thi khi thực hiện xong 2 năm nghĩa vụ của mình. Sau thời gian 2 năm đó, bạn sẽ được hưởng các chính sách và đãi ngộ sau xuất ngũ.

Mặt khác , nếu bạn muốn phục vụ lâu dài trong quân đội thì bạn căn cứ vào điều kiện nêu trên để xét chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 18/2007/NĐ-CP:

“2. Điều kiện xét chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp:

a) Khi Quân đội nhân dân Việt Nam có nhu cầu;

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tự nguyện;

c) Công nhân, viên chức quốc phòng có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, được huấn luyện quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng và tự nguyện;

d) Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam khi chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

đ) Công dân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật ngoài độ tuổi nhập ngũ quy định tại Điều 12 của Luật Nghĩa vụ quân sự, được động viên vào Quân đội.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc xét chuyển chế độ, đăng ký phục vụ tại ngũ, phong, phiên quân hàm, giáng cấp quân hàm, tước quân hàm đối với quân nhân chuyên nghiệp; chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xếp lương, nâng lương và chế độ phụ cấp đặc thù cho quân nhân chuyên nghiệp.”

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo khi