Đăng ký kết hôn có cần giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không?

Đăng ký kết hôn có cần giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không?

Câu hỏi

Tôi nghe nói hiện này khi kết hôn có cần xin giấy chứng nhận độc thân nữa không? Tôi nghe nói đã bỏ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận độc thân rồi.

Luật sư tư vấn:

Năm 2017 chính phủ thông qua Nghị quyết số 58/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến 15 lĩnh vực tư pháp gồm:

– Lý lịch tư pháp

– Nuôi con nuôi

– Thi hành án dân sự

– Đăng ký giao dịch bảo đảm

– Bồi thường nhà nước

– Chứng thực

– Quốc tịch

– Hộ tịch

– Trợ giúp pháp lý

– Công chứng

– Luật sư

– Trọng tài thương mại

– Tư vấn pháp luật

– Đấu giá tài sản

– Quản tài viên

+ Về lĩnh vực hộ tịch, Nghị quyết nêu rõ: bãi bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; bỏ quy định về xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (trường hợp cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn) khi làm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; bỏ quy định nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục ghi chú ly hôn (đối với công dân VN) khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài…

Nhưng thực tế nghị quyết này phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu quốc gia: Việc bãi bỏ các thủ tục hành chính nêu trên còn tùy thuộc vào thời điểm hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành, Bộ Tư pháp với thẩm quyền được giao sẽ đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã được thông qua tại Nghị quyết này. Kho dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ có đầy đủ các thông tin của công dân mà không dân không cần xuất trình quá nhiều loại giấy tờ như hiện nay.

Như vậy, hiện tại khi làm thủ tục đăng ký kết hôn vẫn cần phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Tóm lại: Khi hai bên nam, nữ kết hôn mà đáp ứng đầy đủ điều kiện kết hôn theo Luật hôn nhân gia đình 2014 thì phải có hồ sơ gửi lên UBND xã/phường để được đăng ký kết hôn, trong đó có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục gồm:

– Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu).

– Chứng minh thư, sổ hộ khẩu của cả hai bên nam nữ.

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Give a Comment