Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không?

Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú có được không?

Câu hỏi:

Em có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn. Chồng có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hoá. Vợ chồng em hiện đang công tác tại Đồng Nai. Do cả 2 đều bận rộn không có điều kiện về quê để đăng ký kết hôn được. Chồng em đã có KT3 Tại Đồng Nai. Vậy Luật sư cho em hỏi, vợ chồng em có thể Đăng kí kết hôn tại Đồng Nai được không? Và cần những giấy tờ gì? Em xin cảm ơn

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 17 Luật Hộ tịch 2014 quy định Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.”

Mặt khác, theo quy định tại Điều 12 Luật Cư trú 2006 quy định: “Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.”

Như vậy, theo quy định pháp luật, việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn, có thể là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Theo như bạn trình bày, bạn có hộ khẩu tại Lạng Sơn, người yêu bạn có hộ khẩu tại Thanh Hóa, hiện nay cả 2 đang ở Đồng Nai và một trong 2 người có đăng ký tạm trú (có sổ KT3) ở Đồng Nai, thì nay bạn và người yêu bạn vẫn có thể đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký tạm trú tại Đồng Nai.

– Hồ sơ đăng ký kết hôn gồm có:

+ Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của hai bên nam và nữ.

+ Chứng minh thư nhân dân của hai bên nam và nữ.

+ Sổ tạm trú KT3.

– Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

+ Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

One Response

  1. Phương nam 16/06/2019

Give a Comment