Đăng ký kết hôn với người nước ngoài (bạn gái quốc tịch Philippines) thực hiện như thế nào ?

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài (bạn gái quốc tịch Philippines) thực hiện như thế nào ?

Câu hỏi

Em vừa kết hôn với bạn gái người philippines. Chúng em đã tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn tại philippines và đã có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp của philippines. Hai vợ chồng chúng em hiện nay đang sống ở philippines. Tháng 11 này chúng em sẽ về việt nam để làm đám cưới. Do vậy, em muốn tranh thủ trong khoảng thời gian ở Việt Nam để làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam để hợp pháp hóa hôn nhân của chúng em tại Việt Nam. Em muốn hỏi là như trường hợp của em, khi đã đăng ký kết hôn ở philippines rồi, thủ tục đăng ký kết hôn ở Việt Nam sẽ như thế nào ạ, và em sẽ phải làm các thủ tục này ở đâu ạ?

1. Căn cứ pháp lý

Luật Hộ tịch năm 2014;

Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

2. Nội dung tư vấn

2.1. Thẩm quyền ghi chú sự kiện hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân có thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Để ghi nhận sự kiện kết hôn của bạn tại nước ngoài vào Sổ hộ tịch tại Việt Nam, bạn đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn cư trú, sinh sống hoặc tạm trú.

2.2. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn

Điều 50 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn:

“1.Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy kết hôn nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu”.

Điều kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài:

– Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

– Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kế hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục haowcj việc ghi chú kết hôn là nằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việ kết hôn được ghi vào Sổ hộ tịch.

Hồ sơ ghi chú kết hôn:

– Tờ khai theo mẫu quy định;

– Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp;

– Ngoài ra nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của vợ và chồng; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy kết hôn.

Thời hạn giải quyết:

– Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn:

– Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là đủ điều kiện theo quy định, Trường phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lực hộ tịch cho người yêu cầu.

– Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn thuộc một trong các trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn, Trường phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.

– Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, Phòng Tư pháp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người yêu cầu.

Các trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn:

– Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình.

– Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoại tại Việt Nam.

Give a Comment