Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài

Câu hỏi:

Em có con với bạn trai là người nước ngoài. Nhưng chúng tôi chưa đăng ký kết hôn vì anh vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Giờ bé của chúng tôi đã gần 2 tháng mà chưa làm khai sinh. Tôi phải làm sao?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014
  • Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch
  • Thông tư 01/2008/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP
  • Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Luật sư tư vấn

Trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú theo họ của cha:

Do người bạn trai của bạn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ cho nên hai bạn không thể đăng ký kết hôn được. Lúc này đứa bé mà bạn đã sinh ra là con ngoài giá thú, trường hợp của bạn là khai sinh cho con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài.

Căn cứ tại Điều 49 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch, bạn cần phải làm thủ tục khai sinh cho con tại Sở Tư pháp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về xác định họ của người con, điểm e khoản 1 Mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP quy định: “Khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ.

Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận việc nhận cha con con, họ và quê quán của con theo họ và quê quán của người mẹ”. Như vậy sau khi có quyết định công nhận cha cho con, bạn hoàn toàn có quyền đăng ký khai sinh cho con theo họ của người cha, trừ trường hợp 2 người có thỏa thuận lấy họ đứa trẻ theo họ của người mẹ.

Khoản 3 Điều 50 Nghị định 158 quy định “ Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Sở Tư pháp kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh”. Như vậy, trường hợp bạn muốn đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú và để cho đứa bé mang họ cha thì bạn phải thực hiện việc nhận cha, mẹ, con đồng thời với việc đăng ký khai sinh cho con tại Sở Tư pháp.

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 50 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực, theo đó bạn cần phải chuẩn bị:

Xem thêm:

Làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú

+ Hồ sơ đăng ký khai sinh bao gồm: Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi đứa trẻ sinh ra cấp, nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, Giấy chứng sinh được thay thế bằng Giấy xác nhận của người làm chứng, nếu không có người làm chứng thì người làm giấy khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

+ Hồ sơ nhận cha, mẹ, con bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);

c) Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ;

d) Giấy tờ hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con;

đ) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), bản sao Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con.

Thời hạn giải quyết việc nhận cha, mẹ, con không quá 25 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

Trường hợp cần xác minh theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 của Nghị định này thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận cha, mẹ, con, căn cứ vào quyết định công nhận việc nhận cha,mẹ và con và giấy chứng sinh của con bạn, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh với phần khai về cha, mẹ cũng như họ tên con bạn, trong đó con bạn có thể đăng ký khai sinh cho con theo họ cha như yêu cầu của bạn, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp một bản chính Giấy khai sinh cho người đi khai sinh. Nếu cần thiết bạn có thể xin cấp thêm bản sao Giấy khai sinh này.

Trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú theo họ mẹ nhưng muốn có tên cha trong Giấy khai sinh:

Bạn thực hiện theo trình tự thủ tục như trong trường hợp trên, tức là bạn phải thực hiện việc nhận cha, mẹ, con đồng thời với việc đăng ký khai sinh cho con tại Sở Tư pháp. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận cha, mẹ, con, căn cứ vào quyết định công nhận việc nhận cha,mẹ và con và giấy chứng sinh của con bạn, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh với phần khai về cha, mẹ cũng như họ tên con bạn, trong đó bạn có thể đăng ký khai sinh cho con theo họ của bạn (nếu bạn và cha đứa trẻ có thỏa thuận đăng ký khai sinh cho con theo họ mẹ).

Give a Comment