Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Sở Tư pháp

Đối tượng giải quyết:

Việc đăng ký lại việc sinh thực hiện tại Sở Tư pháp trong trường hợp người đề nghị đăng ký lại việc sinh trước đây đã đăng ký khai sinh tại nơi ở, hiện đang định cư tại nước ngoài mà bản chính giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị đăng ký lại việc sinh lập thành 01 bộ, gồm những giấy tờ sau đây:

1. Giấy tờ phải nộp:

Tờ khai đăng ký lại việc sinh (theo mẫu quy định).

2. Giấy tờ phải xuất trình:

– Bản sao giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có). Trường hợp không có bản sao giấy khai sinh thì viết bản cam đoan về việc đã đăng ký nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký lại việc sinh; Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam).

– Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân (trong trường hợp ủy quyền).

Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là 06 ngày làm việc.

Lệ phí:

Miễn lệ phí

Thông tin lưu ý:

– Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp, nếu không có điều kiện trực tiếp đến Sở Tư pháp nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người cần đăng ký lại việc sinh.

– Tất cả các giấy tờ hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp khi sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác; giấy tờ nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Giấy tờ hộ tịch do một số cơ quan ngoại giao, lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam cấp cho công dân nước đó để sử dụng tại Việt Nam được miễn hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại.

Biểu mẫu tham khảo: Tờ khai đăng ký lại việc sinh (mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVS)

Give a Comment